PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING BK COOKWARE BV

14 augustus 2018

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. BK Cookware BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

BK Cookware BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel https://www.bk.nl. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Als je vragen heeft, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met BK Cookware BV.

Bewaren van gegevens

Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op een lokale server. Deze gegevens worden door de Belastingdienst gezien als basisgegevens die wij wettelijk verplicht zijn zeven jaar te bewaren.

 

Inzage

Deze data kan door afdeling logistiek worden ingekeken voor het uitleveren van jouw bestelling, daarnaast heeft de afdeling boekhouding, ICT en de webmaster toegang tot deze persoonsgegevens.

 

Docdata

Overige persoonsgegevens met betrekking tot jouw bestelling zoals bijvoorbeeld jouw rekeningnummer wordt opgeslagen op de server van het third-party payment systeem van Docdata.

 

Inzage

Alleen Docdata kan alle gegevens inzien met betrekking tot de betaling. Het enige waar wij inzage in hebben is de betaalmethode en of de betaling geslaagd is. Deze inzage is bij ons intern beperkt tot de afdeling “Boekhouding”.et enisHet

 

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen jouw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over je te weten te komen, maar wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet? Dan kun je dit altijd aan ons melden of aangeven tijdens de cookiemelding op onze webwinkel.

 

Inzage

Deze statistieken houden wij bij aan de hand van jouw IP-adres en is daarmee niet aan jouw persoon gekoppeld, maar aan het identificatienummer van jouw modem. Dit doen wij op basis van jouw toestemming (welke wel of niet kan worden gegeven in de cookiemelding op onze webwinkel).

 

Bewaren van gegevens

Deze gegevens worden opgeslagen op de server van Google. Wij bewaren deze informatie voor zes weken.

 

Reclame

Wij houden graag onze klanten en consumenten op de hoogte van ontwikkelingen binnen ons bedrijf en sturen graag reclame omtrent producten die momenteel bij ons in de spotlight staan. Deze HTML opgemaakte nieuwsbrieven versturen wij via MailChimp.

 

MailChimp

Wij willen je graag reclame sturen over aanbiedingen, nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail. Voor deze e-mails dient je zich eerst in te schrijven en toestemming te geven voor dat je deze ontvangt. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een link om je af te melden.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

 

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel.

 

 

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

 

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om jouw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

 

Uitschakelen

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kunt je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

Je hebt de volgende rechten:

 

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van jou hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Het intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heeft je het recht om een klacht in te dienen. Dit kan bij onze Customer Service afdeling.

 

 

Contactgegevens

BK Cookware BV

Rotterdamseweg 196

2628 AR Delft

info@bk.nl