Privacy Policy

Eigendom

Deze website is eigendom van de BK Cookware bv, Postbus 170, 2700 AD te Delft.

Gegevensregistratie van bezoekers

Bij bezoek van onze website herkent onze webserver de domeinnaam van de server van waaruit is ingelogd. Als je geen eigen domeinnaam hebt, herkennen wij slechts de domeinnaam van jouw provider. Verder kunnen wij geen gegevens van een bezoeker achterhalen tenzij informatie door de bezoeker zelf aan ons wordt verstrekt door middel van bijvoorbeeld het bestellen van een product of het zenden van een e-mail.

Doel van de verwerking

BK Cookware bv verzamelt minimale persoonsgegevens van gebruikers voor de volgende doeleinden: orderverwerking, uitvoering van de koopovereenkomst die via deze website van BK Cookware bv is gesloten, versturen van door jou aangevraagde informatie, klachtafhandeling, informatievoorziening (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, e-mail of per telefoon), verbetering van onze producten en diensten (bijvoorbeeld via enquêtes), het registreren van bezoekersgegevens op de website van BK Cookware bv. Gegevensverstrekking aan derden: BK Cookware bv gebruikt aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor eigen gebruik. BK Cookware bv verstrekt geen gegevens aan derden zonder toestemming van de verstrekker van de gegevens.

Geaggregeerde gegevens

BK Cookware bv kan achterhalen welke pagina’s van de website worden geraadpleegd en hoeveel keer deze pagina’s worden geraadpleegd. Er kan echter geen enkele relatie worden gelegd tot personen of bedrijven die deze pagina’s raadplegen.

Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van een overeenkomst.
De BK-website plaatst cookies of leest gegevens uit van gebruikers die strikt noodzakelijk zijn voor het aangaan of de afwikkeling van een overeenkomst met de klant. BK volgt hierbij strikt de wetgeving.
Voorbeeld van gebruikte cookie is er een die de inhoud van een winkelmandje bijhoudt of die nodig is voor de afwikkeling van de betaling.
Een cookie is een klein bestandje dat in de computer van de gebruiker wordt opgeslagen tijdens het bezoek van de BK-website. Bij een volgende bezoek word je door onze website als het ware herkend. Indien je dat niet wenst kun je jouw eigen webbrowser dusdanig instellen dat cookies niet geaccepteerd worden of dat er gewaarschuwd wordt zodra een cookie naar jouw computer wordt gezonden.
Cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld een 'gebruikersaccount' aan te maken, te helpen met het opslaan van eigen inloggegevens en bestelformulieren. BK gebruikt cookies van externe zoekmachine om bezoekersgedrag in kaart te brengen zodat de website optimaal kan worden ingericht.

Inzage

Jouw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Je kunt jouw gegevens altijd opvragen en zo nodig laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al jouw vragen over ons privacybeleid kunt je contact met ons opnemen. Medewerkers van BK.nl kunnen nimmer opgeslagen wachtwoorden inzien.

Beveiliging van gegevens

Het verstrekken van informatie en/of persoons- en bedrijfsgegevens via deze website geschiedt geheel voor rekening en risico van de verstrekker. Weliswaar zijn er beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen, echter een 100% garantie tegen ‘computer-inbraak’ kunnen wij helaas niet verstrekken.

Hyperlinks

Indien je via deze site gebruik maakt van een hyperlink naar een andere website dan vervallen de bepalingen van dit reglement aangezien BK Cookware bv niet weet hoe met gegevens op andere websites wordt omgegaan. Een en ander is dan ook voor eigen rekening en risico van de gebruiker.