Copyright

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij BK Cookware bv. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BK Cookware bv openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd in de zin van de Auteurswet 1912.

Alle op deze website afgebeelde merkrechten zijn eigendom van BK Cookware bv. Gebruik van een merk dat op deze website staat afgebeeld is verboden, tenzij BK Cookware bv daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Het is toegestaan vrijelijk te putten uit de BK-Persberichten

Voor gebruik van ander tekst/beeldmateriaal: neem contact op via het BK-contactformulier. Beschrijf daarin welk materiaal benodigd is.

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door BK Cookware bv. Door u toegang te verschaffen tot deze website van BK Cookware bv, accepteert u dat u gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden. Deze site is het best te bekijken met Google Chrome of Mozilla/FireFox.

De gegevens op deze website van BK Cookware bv kunnen te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door BK Cookware bv worden gewijzigd.