Bedrijfsvisie

BK Merkmissie

"BK wil consumenten helpen bij het vinden van kwalitatieve oplossingen bij het kookproces van alledag. Door te luisteren, te interacteren, te adviseren en te innoveren, wil BK een plek veroveren in het hoofd, hart en de keuken van de consument."

BK Ontwikkelteam bespreekt nieuwe vindingen

BK Merkvisie

Internationale merken op de kookmarkt lijken veel op elkaar. Hoewel er veel prijsverschil zit tussen de merken, produceert elk merk kookgerei en worden innovaties doorgevoerd als er nieuwe materialen of technieken voorhanden zijn. In deze markt wil BK zich verfrissend profileren door echt te luisteren naar de consument en in te spelen op de wensen en behoeften van de gebruiker.

BK Merkbelofte

De merkbelofte van BK is geen stelling maar een oprechte vraag. Hoe je wilt koken, bepaal je immers zelf. De verschillen tussen eetculturen, de rol die het kookproces speelt in de levens van verschillende mensen en de persoonlijke smaak, maken het voor BK mogelijk om in te spelen op specifiekere behoeften. Door in gesprek te gaan met gebruikers en goed te luisteren naar hun wensen en eisen, kan BK innoveren op maat. Hoe wil jij koken? BK heeft het antwoord.